black decorative triangle
TRIXXO Dienstencheques

Nieuws

Update Coronamaatregelen - Klanten
16 oktober, 2020
Deel via:

We bevinden ons nog steeds in een ongeziene periode en we hopen van harte dat het goed gaat met: jou, je gezin, je familie en je vrienden. Aan alle collega’s en klanten die geconfronteerd worden met het virus, zelf of via familie of vrienden, heel veel beterschap, moed en sterkte!

English version below

Uiteraard gaat jouw veiligheid en die van onze huishoudhulpen voor en daarom voorzien wij het volgende: 

Onze huishoudhulpen:

 • Wassen regelmatig hun handen;
 • Ontvangen een veiligheidspakket van TRIXXO Dienstencheques;
 • Reinigen grondig bij aankomst de belangrijkste aanraakpunten: deurklinken, lichtschakelaars, ... en herhalen dit als ze weer vertrekken;
 • Dragen tijdens hun werk handschoenen en eventueel een mondmasker;
 • Zorgen voor een goede verluchting door met open ramen en deuren te werken;
 • Houden minstens 2 meter afstand met elk individu;
 • Poetsen enkel kamers waar niemand aanwezig is.

  Daarenboven vragen wij aan jou (onze klanten):

  • Dat de kamers op voorhand verlucht worden;
  • Dat de huishoudhulp in een ruimte kan werken waar er niemand aanwezig is;
  • Dat er geen niet-essentiële bezoeken plaatsvinden tijdens de werkuren van uw huishoudhulp;
  • Een mogelijkheid om de handen te wassen;
  • Een propere handdoek en vloeibare handzeep;
  • En uiteraard het poetsmateriaal en de producten, zoals steeds.

  We vragen je (indien je gebruik maakt van papieren dienstencheques) om deze op voorhand klaar te leggen. Zo beperken we de contactmomenten. We vragen ook begrip voor het feit dat deze richtlijnen heel wat extra handelingen vragen van onze huishoudhulpen.

  Communicatie is belangrijk:

  • Wat moet ik doen als ik vermoedelijk besmet ben met het virus Covid-19 of in geval van andere risicofactoren? Laat ons en je huishoudhulp dit onmiddellijk weten zodat we de huishoudhulp tijdelijk kunnen stopzetten totdat het weer veilig is.
  • Wat moet ik doen als mijn huishoudhulp symptomen van Covid-19 vertoont (zoals koorts, droge hoest, vermoeidheid of ademhalingsproblemen) ? Laat ons ook dit onmiddellijk weten zodat we de huishoudhulp tijdelijk kunnen stopzetten.
  • Wij vragen je om ons en de huishoudhulp meteen te verwittigen indien je of een gezinslid terugkeert uit een gebied waarvoor een formeel reisverbod geldt (code rood) of een gebied met een verhoogd gezondheidsrisico (code oranje) (zie: https://diplomatie.belgium.be/nl). Zo kunnen wij de nodige stappen ondernemen.

  Aarzel niet om ons te contacteren bij eventuele vragen. Door hier samen aan te werken, zorgen wij voor een veilige werking.

  Telefoon:
  078 150 550 | Mail: home@trixxo.be

  We volgen de maatregelen op de voet. Moesten er wijzigingen optreden, brengen we je hier meteen van op de hoogte. Hopelijk kunnen we rekenen op jouw begrip. Alvast hartelijk bedankt.

  English version

  Of course, your safety and that of our huishoudhulpen/aide-ménagères take precedence, which is why we provide the following:

  Our huishoudhulpen/aide-ménagères:

  • Wash their hands regularly;
  • Receive a security package from TRIXXO;
  • Thoroughly clean the most important touch points upon arrival: door handles, light switches, ... and repeat this when they leave;
  • Wear gloves and possibly a mouth mask during their work;
  • Provide good ventilation by working with open windows and doors;
  • Keep a distance of at least 2 meters with each individual;
  • Clean only rooms where no one's present.

  You, the client provide (government guidelines):

  • That rooms are ventilated in advance;
  • That the huishoudhulp/aide-ménagère can work in a room where no one is present;
  • That no non-essential visits take place during the working hours of your huishoudhulp/aide-ménagère;
  • An opportunity to wash your hands;
  • A clean towel and liquid hand soap;
  • And, of course, the polish and the products, as always. 

  We ask you (if you use paper 'cheques') to prepare them in advance. This way we limit the contact moments. We also ask for your understanding for the fact that these guidelines require a lot of extra actions from our huishoudhulpen/aide-ménagères.

  Communication is important:

  • What should I do if I feel sick, if I am (presumably) infected or in case of other risk factors? Let us and your huishoudhulp/aide-ménagère know immediately so that we can temporarily stop the household help until it is safe again.
  • What should I do if my huishoudhulp/aide-ménagère shows symptoms of Covid-19 (such as fever, dry cough, fatigue or respiratory problems) ? Let us know immediately so that we can temporarily stop the household help.
  • We ask you to notify us and your huishoudhulp/aide-ménagère immediately if you or a family member returns from an area that is subject to a formal travel ban (code red) or an area with an increased health risk (code orange) (see: https://diplomatie.belgium.be/en). So we can do what's necessary.

  Don't hesitate to contact us if you have any questions. By working together, we ensure a safe workplace.

  Telephone:
  078 150 550 | Mail: home@trixxo.be

  We follow up the measures closely. Should there be any changes, we will inform you immediately. Hopefully we can count on your understanding. Thank you very much in advance.

  TRIXXO Nieuws

  Bekijk ook deze artikels